Posisjonssystemet – aktivitet med kort

4.trinn jobber fortsatt med posisjonssystemet og i dag hadde vi en ny aktivitet for å gjøre elevene enda tryggere på de ulike posisjonene.

Vi startet timen med å repetere ener-, tier- og hundrerplass.

 

Utstyr:

  • tre gule lapper pr elev
  • kort med sifrene mellom 1 og 9

Fremgangsmåte:

  • del ut tre gule lapper til hver elev
  • del ut kort med sifrene 1-9 til hver elev (la eventuelt to elever dele kortbunke). Kortbunkene jeg har delt ut inneholder fra 14-20 kort og litt ulikt innhold i forhold til hvilke kort som var tilgjengelige.
  • elevene trekker tre kort, første trekk ga siffer til hundreplass, neste til tierplass og siste til enerplass. Deretter skriver de tallet de har fått på en gul lapp. Slik fortsetter det til alle elevene hadde skrevet tre tall hver, ett på hver gule lapp.
  • deretter får alle elevene i oppgave å sortere sine tall i stigende rekkefølge.
  • så går elevene sammen med læringspartner, og nå skal de sortere alle seks tall i stigende rekkefølge. Deretter gikk de sammen åtte og åtte og gjør det samme.
  • til slutt velger elevene seg en gul lapp med et tall hver.
  • lærer spør hvem som tror han/hun har det minste tallet og at det må begrunnes hvorfor de tror det. Her kan det bli mange spennende diskusjoner og mye matematisk kommunikasjon. Da vi hadde dette var det to som rakk opp hånda for det minste; ei trodde hennes var minst fordi tallet hadde 3 på hundrerplassen og det var lite i forhold til at det var ni sifre, mens en annen mente sitt var minst siden han hadde to på hundrerplassen. Da måtte vi sammen finne ut hvem som hadde det minste, og så ble den gule lappen med dette hengt opp. Slik fortsetter det til alle lappene er hengt opp i stigende rekkefølge.