Uteskole – matematikk

De siste ukene har flere av matematikktimene foregått utendørs. Dette gir både rom for annerledes undervisning, mer bevegelse og bruk av andre intelligenser. Alt dette kan være med på å gi økt læring og motivasjon for elevene.

Her skal jeg beskrive noen av aktivitetene vi har hatt:

  • Kortstafett: Elevene ble delt inn i to lag; svart og rødt. Jeg la utover kort i fargene rødt og svart med bildesiden ned på asfalten. Kortene var i tallområdet 1-10. Den første på hvert lag skulle løpe å snu et kort, hadde kortet samme farge som laget, kunne eleven ta med kortet tilbake, men om det hadde feil farge, måtte det snus igjen og han/hun måtte løpe tomhendt tilbake. Etter hvert som elevene samlet flere og flere kort, skulle de sorteres i riktig rekkefølge. Første laget som hadde samlet alle sine og sortert de i riktig rekkefølge var vinnerne.

kortstafett                                                         Her er de godt i gang med sortering.

  • Regnestafett: Delte elevene i to lag og brukte de ferdig sorterte kortene fra kortstafetten beskrevet over. La ut mange regnestykker på asfalten, brukte både addisjon og subtraksjon i tallområdet 1-15. Førstemann på laget skulle løpe og hente et regnestykke og ta med tilbake til laget, som sammen skulle regne ut svaret og legge regnestykket under kortet som samsvarte med riktig svar. Når oppgaven var løst, løp nestemann, osv. Stafetten varte til det ikke var igjen noen regnestykker og vinnerne var laget som hadde regnet flest riktige.
  • Tiervennstafett: La ut tallene fra 1-10 på asfalten og delte elevene i to lag. Førstemann kastet terningen og løp til tiervennen til øynene terningen viste, s[ var det nestemann på laget, osv.
  • Addisjon med terning: Elevene kastet to terninger og løp til arket som viste svaret på regnestykket, deretter var det nestemann til å kaste terningen, osv.

Under kommer noen sitater fra elevene på 1.trinn etter en av utetimene:

-Dette var skikkelig moro.

-Det var nesten som 17.mai.

-Kan vi gjøre dette i morgen også?

Det var tydelig at elevene satte pris på å få bruke kroppen i matematikktimen.

#matematikk #uteskole #intelligenser #kortstafett #mattestafett #regnestafett

Orientering etter bilder

Denne aktiviteten er gjort med et førstetrinn og elevene har orientert seg etter bilder. På hver post fant de en bokstav og når alle gruppene hadde funnet alle bokstavene, fikk de 15 minutter på å bygge flest mulig ord. Elevene var delt inn i grupper på fire og fire. Med denne aktiviteten fikk elevene trent mye på en gang.

Takk til Heidi Westbye for at jeg fikk dele denne ideen =)

#norsk #bildeorientering #staving #skriving #bokstaver #uteskole

Matematikk – uteskole

I dag foregikk deler av matematikktimen ute.

Mål for timen:

Elevene skal lære at likhetstegnet betyr at det skal være like mye på begge sider av tegnet.

likhetstegn

Utstyr:

2 treklosser som legges slik at de ser ut som et likhetstegn.

Øvelser ute:

Gjorde ulike øvelser hvor elevene selv var med som «statister». Stilte blant annet opp ulikt antall elever på hver side av likhetstegnet. Deretter snakket vi om hvor det var flest/færrest og om hvor mange flere/færre det var. Så ble vi enige om hvor mange flere elever som måtte stille opp for at det skulle bli like mange på hver side.

Lagde regnestykker og stilte opp elever som 7=5+__ Dette gjorde regnestykkene mer visuelle for elevene og det ble lettere å se hvor mange elever som manglet for at det skulle bli like mange på hver side.

Etterarbeid inne:

Tilbake i klasserommet trakk vi paralleller fra det vi gjorde ute til de abstrakte tallsymbolene, først i fellesskap og til slutt individuelt med oppgaver i boka. Elevene jobbet da med oppgaver som 4=2+__, 7=4+__, osv. For de elevene som synes dette ble abstrakt og vanskelig, trakk vi paralleller til det vi nettopp hadde jobbet med ute: Husker du når det stod 7 elever på den ene siden av likhetstegnet og bare 4 på den andre? Hvor mange elever måtte da stille seg opp for at det skulle bli like mange på begge sider? Moro når elevene forstod sammenhengene og fikk økt forståelse, dette skapte mestringsfølelse.

Ved å jobbe på denne måten får elevene både brukt flere sanser og tatt i bruk ulike intelligenser. Dette gjør at flere elever får opplæring ut fra sine sterkeste læringspreferanser.

Uteskole og multiplikasjon

 

Her kommer et tips til hvordan dere kan jobbe med multiplikasjon i uteskole:

1.Tegn sirkler med svarene i utvalgt multiplikasjonstabell, f.eks 7-gangen.

2. Ha stafett hvor førstemann skal kaste terningen og multiplisere tallet han/hun får med 7 for deretter å løpe til riktig svar. Deretter kaster nr to i rekka terningen, osv.

3. Første laget hvor alle har løpt til riktig svar og tilbake, er vinnerne.

#matematikk #uteskole #multiplikasjon