Uteskole og multiplikasjon

 

Her kommer et tips til hvordan dere kan jobbe med multiplikasjon i uteskole:

1.Tegn sirkler med svarene i utvalgt multiplikasjonstabell, f.eks 7-gangen.

2. Ha stafett hvor førstemann skal kaste terningen og multiplisere tallet han/hun får med 7 for deretter å løpe til riktig svar. Deretter kaster nr to i rekka terningen, osv.

3. Første laget hvor alle har løpt til riktig svar og tilbake, er vinnerne.

#matematikk #uteskole #multiplikasjon

Tiervenner

Vi har jobbet mye med tiervenner og noe av undervisningen foregikk ute.

Vi hadde tiervennlek (kan også brukes som stafett). La ut tallsymbolene fra 1-10 på bakken. Elevene stilte seg opp i to rekker. Førstemann kastet en terning, sa tallet høyt og løp til tiervennen til tallet. Deretter var det nummer to i rekka sin tur……. Elevene syntes det var gøy å ha matematikkundervisning utenfor klasserommet og så nok på dette som mer lek enn læring.

tiervennstafett

#matematikk #tiervenner #uteskole