Utstilling om vann

1.trinn har jobbet med temaet VANN de siste ukene.

Elevene har blant annet  lært om ulike småkryp ved ferskvann. Vi har vært innom vannløper, vannkalv, øyenstikker, salamander og frosk. Elevene har også vært på ekskursjon til et lite vann i nærheten hvor målet var å finne noen av småkrypen/insektene elevene hadde lært om. På turen fant de både rumpetroll, vannløper og vannkalv. Noen av småkrypene/insektene tok vi med tilbake til skolen. Etter å ha lært om de ulike småkrypene ble de delt inn i grupper på 5-6 stk som felles lagde plakater med tegninger og faktasetninger om hvert dyr/insekt. Gruppene lagde også plakater med tankekart om frosken og tegninger med veien fra froskeegg til frosk.

De har også snekret båter på sløyden. Disse ble sjøsatt på et lite vann i nærheten.

Vi har også gjort ulike forsøk med elevene for å demonstrere overflatehinnen (tegnestift og kopp med vann) og oppdriften i vann (modellkitt først formet som kule for å vise at den sank, for så å endre formen slik at flyte-/synkeegenskapene ble endret). I tillegg har elevene fått erfaringer med hva som flyter og hva som synker.

Andre ting elevene har gjort i dette temaet er å skrive jeg vet-setninger om livet i ferskvann, de har skrevet om noe av det de har lært i word, vi har lest bøker om tema, elevene har lagd frosker og rumpetroll i modellkitt og de har fargelagt frosker og tegnet omriss av frosker ved å tegne strek fra 1-30.

Temaet VANN endte i en utstilling, som ble vist for resten av skolen. Under kommer noen bilder fra utstillingen.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

 

#naturfag #vår #vann #ferskvann #småkryp #forsøk #frosk

 

Orientering etter bilder

Denne aktiviteten er gjort med et førstetrinn og elevene har orientert seg etter bilder. På hver post fant de en bokstav og når alle gruppene hadde funnet alle bokstavene, fikk de 15 minutter på å bygge flest mulig ord. Elevene var delt inn i grupper på fire og fire. Med denne aktiviteten fikk elevene trent mye på en gang.

Takk til Heidi Westbye for at jeg fikk dele denne ideen =)

#norsk #bildeorientering #staving #skriving #bokstaver #uteskole

Våren – undervisningsopplegg

For å lære om våren er det viktig å være ute i naturen og oppleve og erfare de ulike vårtegnene med kroppen og sansene.

På nettet ligger det ulike tips og undervisningsopplegg med temaet vår som kan være til god hjelp i planleggingen:

 • Aktiviteter\undervisningsoppleggUteskoleveven har masse tips til hva dere kan gjøre med elevene om våren. Klikk deg inn på forskerspiren og velg trinn, så finner du ulike tips; alt fra studier av meitemark til forsøk med fotosyntesen.
 • Uteleker: uteskoleveven har også ulike tips til leker som kan lekes på våren.
 • Fugler: Natursekken har lagd et undervisningsopplegg som handler om å studere fugler.
 • Aktiviteter: naturfag.no har en side proppfull av ideer til forsøk, undervisningsopplegg og fakta om våren.

vårtegn

På fredag var vi på tur med 1.trinn og vi «gikk på jakt» etter vårtegn. Målet var at alle skulle finne minst fire ulike tegn på våren. Elevene var superivrige og kom stadig løpende: «Jeg har funnet et vårtegn til». De fleste fant, følte eller hørte flere enn fire og det var veldig spennende når vi kom tilbake til skolen og skulle oppsummere på tavla. Elevene kom med vårtegn som hestehov, knopper på trærne, regn- og haglvær, fuglesang, dyreekskrementer, halvspiste kongler, mose og lyng, fugler og maur.

#naturfag #vår #våren

Stort og lite format

Undervisning og trening i ferdigheter i matematikk (og andre fag) kan forgå både utendørs og innendørs. Ute er det muligheter for store bevegelser og kroppslig utfoldelse hos elevene, samtidig er det mer aksept for lyd i form av roping og artikulering med høy stemme. Uteaktiviteter omtales ofte som aktiviteter i stort format (Jordet, 2010). Innendørs er bevegelsesfriheten ofte mer innskrenket og elevene sitter ofte ved en pult eller i grupper og jobber. Disse aktivitetene sier vi utøves i lite format og hjelpemidler som ark, bøker, spill og konkretiseringsmateriell kan brukes (Jordet, 2010).

I stort format har elevene mulighet til å bruke hele kroppen og læringen knyttes til kroppens bevegelser.

I lite format arbeides det mer med den taktile sansen.

Elevene kan nyte godt av å jobbe i de ulike formatene, både fordi de har ulike læringspreferanser og for at motivasjon i  stort format kan tas med tilbake til klasserommet slik at elevene kan jobbe videre med de samme begrepene/aktivitetene der (Bjørnebye og Solbakken, 2007). Ved å jobbe med de samme begrepene i begge formatene kan relasjonen mellom de kroppslige og mentale prosessene forsterkes og læringen kan bli mer varig.

Undervisningen blir i tillegg mer variert om man arbeider i de ulike formatene og den kroppslige intelligensen blir stimulert både grovmotorisk og taktilt. Bjørnebye og Solbakken sier: «Kroppslig kunnskap har lang holdbarhetsdato og vil inngå som en del av elevenes matematiske kompetanse»(2007, s.30).

I matematikk kan mye av undervisningen utøves i både stort og lite format. Ved trening på tiervenner ved hjelp av en matrise, kan f.eks elevene først jobbe med matrisen i stort format ute hvor de hopper eller går tiervennene, før de deretter jobber med samme matrise innendørs på et ark hvor de nå skal bruke fingeren til å hoppe/peke på tiervennene. Slik blir den kroppslige intelligensen stimulert nåde grovmotorisk og taktilt, og relasjon kropp og hode blir forsterket.

kids

#stortogliteformat #uteskole #intelligenser #Jordet #Solbakken&Bjørnebye

Våren

Ute på nettet ligger det masse informasjon om våren og kjennetegn på den. Det ligger også ulike kortfilmer ute som viser og beskriver ulike sider ved våren.

Under har jeg samlet noe av det som ligger på nettet. Kommer til å oppdatere og fylle på denne listen etter hvert =)

 

Korte filmer om våren:

 • Fuglelyder: Naturvernforbundet har en side hvor man kan lære å høre forskjellene på de ulike fugleartene.
 • På NRKskole ligger det ulike kortfilmer om våren:

                          Bjørner om våren

                        Tjern om våren

                          Linerle

 

vårtegn

#naturfag #vår #våren #vårtegn

 

 

 

Matematikk – uteskole

I dag foregikk deler av matematikktimen ute.

Mål for timen:

Elevene skal lære at likhetstegnet betyr at det skal være like mye på begge sider av tegnet.

likhetstegn

Utstyr:

2 treklosser som legges slik at de ser ut som et likhetstegn.

Øvelser ute:

Gjorde ulike øvelser hvor elevene selv var med som «statister». Stilte blant annet opp ulikt antall elever på hver side av likhetstegnet. Deretter snakket vi om hvor det var flest/færrest og om hvor mange flere/færre det var. Så ble vi enige om hvor mange flere elever som måtte stille opp for at det skulle bli like mange på hver side.

Lagde regnestykker og stilte opp elever som 7=5+__ Dette gjorde regnestykkene mer visuelle for elevene og det ble lettere å se hvor mange elever som manglet for at det skulle bli like mange på hver side.

Etterarbeid inne:

Tilbake i klasserommet trakk vi paralleller fra det vi gjorde ute til de abstrakte tallsymbolene, først i fellesskap og til slutt individuelt med oppgaver i boka. Elevene jobbet da med oppgaver som 4=2+__, 7=4+__, osv. For de elevene som synes dette ble abstrakt og vanskelig, trakk vi paralleller til det vi nettopp hadde jobbet med ute: Husker du når det stod 7 elever på den ene siden av likhetstegnet og bare 4 på den andre? Hvor mange elever måtte da stille seg opp for at det skulle bli like mange på begge sider? Moro når elevene forstod sammenhengene og fikk økt forståelse, dette skapte mestringsfølelse.

Ved å jobbe på denne måten får elevene både brukt flere sanser og tatt i bruk ulike intelligenser. Dette gjør at flere elever får opplæring ut fra sine sterkeste læringspreferanser.

Hundrerute

I skolegården har vi fått malt opp en hundrerute. Denne er kjempefin og kan brukes til masse i undervisningen.

hundrerrute

Noen forslag til hva den kan brukes til:

 • Telling forlengs og baklengs.
 • Finne et bestemt tall som lærer sier; f.eks løp til tallet 4, løp til et partall, løpt til en tall i 6-gangen, osv.
 • Løpe/hoppe partall og oddetall.
 • Regning med addisjon og subtraksjon.
 • Finne tallvenner; alt fra tiervenner til hundrervenner.
 • Se på hvordan gangetabellene danner mønster i hundreruten.
 • Løpe/hoppe gangetabellene.
 • Og mye, mye mer…..bare å legge igjen kommentar om du har gode tips og ideer til hva den kan brukes til :0)
#matematikk #hundrerute#addisjon #subtraksjon #multiplikasjon