Mattekoffert – bingo

Flere som har lurt på reglene for addisjons- og subtraksjonsbingoen som ligger i mattekofferten. Reglene er veldig enkle:
BINGO (link til bingobrettene finner du her):

• Hver spiller har et brett hver.
• Deretter kastes to terninger etter tur. Spiller kan velge om han\hun vil
addere (plusse) eller subtrahere (trekke fra) tallene på terningene.
Så legges en brikke på svaret spilleren kom frem til. Om spiller ikke
har tallet, gå turen til neste spiller.
• Spiller som først får tre brikker på rad, har BINGO.

bingo

#matematikk #mattekoffert #bingo #mattebingo #addisjon #subtraksjon

Mattekoffert

Nå er mattekoffertene for årets 2.trinnselever ferdige. Som nevnt i tidligere blogginnlegg, tenker jeg at elevene skal få med seg kofferten hjem etter tur. Har tenkt å sende dem med hjem på torsdager og la eleven(e) beholde de over helga slik at de får massevis av tid til å leke seg med det matematiske innholdet.

Innholdet blir som følger:

Gleder meg til å komme i gang og håper elever og foresatte synes dette er like morosomt som meg =)

Uteskole – matematikk

De siste ukene har flere av matematikktimene foregått utendørs. Dette gir både rom for annerledes undervisning, mer bevegelse og bruk av andre intelligenser. Alt dette kan være med på å gi økt læring og motivasjon for elevene.

Her skal jeg beskrive noen av aktivitetene vi har hatt:

 • Kortstafett: Elevene ble delt inn i to lag; svart og rødt. Jeg la utover kort i fargene rødt og svart med bildesiden ned på asfalten. Kortene var i tallområdet 1-10. Den første på hvert lag skulle løpe å snu et kort, hadde kortet samme farge som laget, kunne eleven ta med kortet tilbake, men om det hadde feil farge, måtte det snus igjen og han/hun måtte løpe tomhendt tilbake. Etter hvert som elevene samlet flere og flere kort, skulle de sorteres i riktig rekkefølge. Første laget som hadde samlet alle sine og sortert de i riktig rekkefølge var vinnerne.

kortstafett                                                         Her er de godt i gang med sortering.

 • Regnestafett: Delte elevene i to lag og brukte de ferdig sorterte kortene fra kortstafetten beskrevet over. La ut mange regnestykker på asfalten, brukte både addisjon og subtraksjon i tallområdet 1-15. Førstemann på laget skulle løpe og hente et regnestykke og ta med tilbake til laget, som sammen skulle regne ut svaret og legge regnestykket under kortet som samsvarte med riktig svar. Når oppgaven var løst, løp nestemann, osv. Stafetten varte til det ikke var igjen noen regnestykker og vinnerne var laget som hadde regnet flest riktige.
 • Tiervennstafett: La ut tallene fra 1-10 på asfalten og delte elevene i to lag. Førstemann kastet terningen og løp til tiervennen til øynene terningen viste, s[ var det nestemann på laget, osv.
 • Addisjon med terning: Elevene kastet to terninger og løp til arket som viste svaret på regnestykket, deretter var det nestemann til å kaste terningen, osv.

Under kommer noen sitater fra elevene på 1.trinn etter en av utetimene:

-Dette var skikkelig moro.

-Det var nesten som 17.mai.

-Kan vi gjøre dette i morgen også?

Det var tydelig at elevene satte pris på å få bruke kroppen i matematikktimen.

#matematikk #uteskole #intelligenser #kortstafett #mattestafett #regnestafett

Tallinje

I dag har jeg vært på Jysk og handlet voksduk. Denne skal jeg bruke til å lage ei stor tallinje som skal legges på gulvet. Jeg kjøpte duken 2 meter lang og klippet opp på langs i passende bredder. Grunnet til at jeg bruker en voksduk er fordi den er billig i innkjøp, er holdbar og tar liten plass når den blir rullet sammen.

 

Jeg lagde to ulike tallinjer først en fra 0-10 og så ei fra 0-20. Disse skal jeg bruke for å lære elevene ulike strategier når de regner med subtraksjon. Ved å bruke stor tallinje på gulvet, får elevene tatt hele kroppen i bruk når de skal regne og de er fysisk med å går regnestykkene. Etter at elevene har gått et regnestykke, skriver vi det opp på tavla. Dette for å vise sammenhengen mellom den konkrete handlingen de har utført og de abstrakte tallsymbolene. Deretter får alle elevene hver sin tallinje på pulten, da skal de bruke fingeren til å «gå» med når de skal løse ulike subtraksjonsstykkene.

Tallinja kan også brukes på flere måter. Under kommer noen eksempler:

 • Øve på å telle forlengs og baklengs
 • Be elevene om finne ulike tall
 • Øve på å telle med to og to eller tre og tre
 • «Gå» addisjonsstykker
 • Finne tallet før og etter
 • Introduksjon av multiplikasjon

Om du bor i nærheten av en Jysk-butikk er det bare å løpe og kjøpe. Jeg betalte 50,- for 2 meter på salg, et røverkjøp =)

Magiske tall

Denne har jeg gledet meg til å dele med dere =)

Har brukt den på mellomtrinnet og elevene blir like forundret hver gang. Veldig moro å leke med tall på denne måten og i tillegg får man nysgjerrige elever med ønske om å finne ut hvorfor det blir slik.

Fremgangsmåte:

1. Få en elev til å si et tall på tre siffer mellom 100 og 900.

2. Skriv tallet på tavla.

Eks. 345

3. Nå skriver du ditt magiske tall et annet sted på tavla, f.eks i hjørnet. Det magiske tallet du skriver er elevens tall, men sett et tre-tall foran og trekk fra tre på det siste sifferet.

Eks. 3342

4. Be eleven si et nytt tresifret tall og skriv det opp på tavla under det første. Da ser tavla slik ut:

345

238

5. Nå skriver du et tresifret tall under elevens og passer på at summen av disse to blir 999.

Eks:       345

238

761   (fordi 2+7=9, 3+6=9 og 8+1=9).

6. Eleven sier et nytt tresifret tall som du skriver opp på tavla. Deretter skriver du ditt tall slik at summen av disse to blir 999.

7. Eleven sier et nytt tresifret tall som du skriver opp på tavla. Deretter skriver du ditt tall slik at summen av disse to også blir 999.

8. Til slutt ber du eleven summere opp alle de sju tallene som nå er skrevet opp under hverandre.

Nå det skjer det magiske……..Svaret eleven får, er det samme du tallet du skrev i hjørnet på tavla, fascinerende og morsomt, ikke sant?

Denne kan gjøres om og om igjen og elevene blir like forundret hver gang.

#matematikk #talltriks #magisketall #addisjon

Stasjoner i matematikk

Denne uka jobber elevene med addisjon og de har blant annet jobbet på stasjoner.

Stasjon 1: Addisjonsspill

Addisjonsspill

 

Dette spillet kan spilles med 2-5 deltakere. Elevene kaster to terninger etter tur. Så adderer de øynene på terningene og setter en brikke på summen på sitt spillbrett. Eleven som først har fylt opp sitt spillbrett har vunnet. Link til spillet finner du her.

Stasjon 2: Fargelegge addisjonsstykker

Fargelegge addisjonsoppgaver

Elevene regner ut addisjonsstykkene på tegningen og fargelegger ut fra bestemte kriterier.

Stasjon 3: Addisjon med legoklosser

Elevene trekker 2-3 legoklosser og teller «tuppene» på klossene for så å summere antall «tupper» tilsammen. Addisjonsstykkene skrives ned i arbeidsboka.

8       +         8     = 16

Stasjon 4: Tiervennspill

Elevene kaster en 9-terning etter tur og legger en brikke på tiervennen til tallet som vises på terningen. Den første som har fylt opp spillebrettet sitt har vunnet. En link til spillet finner du her.

Tiervennspill

Elevene fikk jobbet masse med addisjon på ulike måter gjennom denne økta og var veldig ivrige og engasjerte.

#matematikk #addisjon #stasjoner

 

Matematikk – uteskole

I dag foregikk deler av matematikktimen ute.

Mål for timen:

Elevene skal lære at likhetstegnet betyr at det skal være like mye på begge sider av tegnet.

likhetstegn

Utstyr:

2 treklosser som legges slik at de ser ut som et likhetstegn.

Øvelser ute:

Gjorde ulike øvelser hvor elevene selv var med som «statister». Stilte blant annet opp ulikt antall elever på hver side av likhetstegnet. Deretter snakket vi om hvor det var flest/færrest og om hvor mange flere/færre det var. Så ble vi enige om hvor mange flere elever som måtte stille opp for at det skulle bli like mange på hver side.

Lagde regnestykker og stilte opp elever som 7=5+__ Dette gjorde regnestykkene mer visuelle for elevene og det ble lettere å se hvor mange elever som manglet for at det skulle bli like mange på hver side.

Etterarbeid inne:

Tilbake i klasserommet trakk vi paralleller fra det vi gjorde ute til de abstrakte tallsymbolene, først i fellesskap og til slutt individuelt med oppgaver i boka. Elevene jobbet da med oppgaver som 4=2+__, 7=4+__, osv. For de elevene som synes dette ble abstrakt og vanskelig, trakk vi paralleller til det vi nettopp hadde jobbet med ute: Husker du når det stod 7 elever på den ene siden av likhetstegnet og bare 4 på den andre? Hvor mange elever måtte da stille seg opp for at det skulle bli like mange på begge sider? Moro når elevene forstod sammenhengene og fikk økt forståelse, dette skapte mestringsfølelse.

Ved å jobbe på denne måten får elevene både brukt flere sanser og tatt i bruk ulike intelligenser. Dette gjør at flere elever får opplæring ut fra sine sterkeste læringspreferanser.

Hundrerute

I skolegården har vi fått malt opp en hundrerute. Denne er kjempefin og kan brukes til masse i undervisningen.

hundrerrute

Noen forslag til hva den kan brukes til:

 • Telling forlengs og baklengs.
 • Finne et bestemt tall som lærer sier; f.eks løp til tallet 4, løp til et partall, løpt til en tall i 6-gangen, osv.
 • Løpe/hoppe partall og oddetall.
 • Regning med addisjon og subtraksjon.
 • Finne tallvenner; alt fra tiervenner til hundrervenner.
 • Se på hvordan gangetabellene danner mønster i hundreruten.
 • Løpe/hoppe gangetabellene.
 • Og mye, mye mer…..bare å legge igjen kommentar om du har gode tips og ideer til hva den kan brukes til :0)
#matematikk #hundrerute#addisjon #subtraksjon #multiplikasjon

Bli kjent med meg

Denne oppgaven kan brukes på de fleste trinnene og kan fint tilpasses elevenes ferdigheter.

På 1.trinn kan elevene skrive tallet i hver rute, mens de oppover på trinnene kan lage regnestykker hvor svaret blir tallet. Da er det gøy om de ikke skriver svaret, men at den som ser på bildet, selv må regne seg frem. Regnestykkene kan bestå av addisjons-, subtraksjons-, multiplikasjons-, divisjonsstykker eller regnestykker med for eksempel brøk eller klokka.

bli kjent med meg

Link til oppgavearket finner her.

Dagens tall

GODT NYTTÅR!

Starter med å gi et tips til hvordan man kan øve og holde ved like basisferdigheter i matematikk på en enkel måte.

dagens tall

Slik startet jeg de fleste mattetimene da jeg jobbet på 4.trinn. Elevene fant raskt opp kladdebøkene og regnet så «blekket» sprutet, og på noen få minutter var oppgavene løst. Elevene fikk på denne måten øvd, repetert og holdt ved like basisferdigheter daglig.

En link til malen finner du her.

#matematikk #dagenstall #addisjon #subtraksjon #multiplikasjon